Logo Fakro
www.fakro.pl


OTO KONSEKWENCJE
SŁUCHANIA NASZEGO PREMIERA:
Rysunek Mleczki
CZAS NA ZMIANY.


Pies glosMIĘDZY KENNEDYM A KWAŚNIEWSKIM
Roman z J. Kennedym
Roman Nowicki z Aleksandrem Kwaśniewskim
SZANUJMY WSPOMIENIA
Niedawno miałem zaszczyt złożyć wizytę b. Prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Wspominaliśmy czasy bardzo dobrej współpracy i pomocy dla osiągania celów społecznych  (organizowałem i prowadziłem wówczas wiele organizacji społecznych). Prywatnie Prezydent niewiele się zmienił, dalej jest bardzo życzliwy dla rozwiązywania ludzkich problemów.
Roman Nowicki
Roman Nowicki z Aleksandrem Kwaśniewskim
Roman Nowicki z Jolantą Kwaśniewską i żonąWarszawa 21-10-2021
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKO?
W trakcie uchwalania naszej Konstytucji w 1997 roku też były awantury i spory a jednak się udało i dokument określający prawa i obowiązki Polaków został przyjęty i cieszy się szacunkiem i uznaniem do dzisiaj. Niestety obecnie niektórzy politycy postanowili wykorzystać Konstytucję do swoich niecnych celów politycznych (próby wyprowadzenia Polski z UE). Czas wyraźnie powiedzieć stop takim kompromitującym praktykom. Jak ze smutkiem patrzę na to co się dzieje pomyślałem sobie, że może warto w tym miejscu przypomnieć stenogram mojego wystąpienia na Zgromadzeniu Narodowym w lutym 1997 roku, na którym uchwalono Konstytucję.

2 kadencja, 3 Zgromadzenie Narodowe, 4 dzień (27.02.1997)

1 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego o projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ­ drugie czytanie.

Poseł Roman Nowicki:

    Panie Marszałku! Wysokie Zgromadzenie Narodowe! Wiele wskazuje na to, że żmudne prace nad przygotowaniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mogą się zakończyć sukcesem. Niezwykła determinacja wielu bardzo różniących się od siebie ugrupowań politycznych i wybitnych osobistości życia publicznego w chęci doprowadzenia do końca tego historycznego dzieła budzi podziw i uznanie. Obecnie prowadzone konsultacje i poszukiwania konsensusu z ugrupowaniami i organizacjami, które nie wykorzystały danego sobie czasu i przyjętych procedur demokratycznych, są niezwykłym świadectwem determinacji Sejmu i Senatu w dążeniu do uchwalenia konstytucji godnej narodu, który zadziwił świat Konstytucją 3 maja i który w 1989 r. zapoczątkował w Europie upadek systemów totalitarnych.Figa
PO DZSIEJSZYCH OBRADACH SEJMU.
22.06.2022

   
Żyję już ponad 80 lat. W 1945 roku Niemcy zamordowali mi w Starych Jabłonkach ojca oficera AK i ponad 100 innych żołnierzy tej bohaterskiej formacji wojskowej. Nie mieliśmy żadnych zasobów finansowych. A jednak ukończyłem studia, zorganizowałem  Kongres Budownictwa i przez 20 lat kierowałem jego pracami dla zorganizowanej walki z rządzącymi o dostęp do mieszkań dla polskich rodzin, powołałem do życia Fundację Bezdomnych i byłem przez kilkadziesiąt lat społecznie jej prezesem. Patrząc dzisiaj na niespotykaną skalę nadużyć, pazerności i oszustw politycznych  rządzących doszedłem do wniosku, że dla przykładu ujawnię dokument sprzed ponad 30 lat kiedy to po wygranych wyborach do Sejmu natychmiast zrezygnowałem z ryczałtu i uposażenia poselskiego bo byli biedniejsi. Może Prezes, który doprowadził Polskę do katastrofy gospodarczej  i moralnej pokaże podobne przykłady z PIS a nie tylko będziemy skazani na negatywne przykłady ujawniane przez wolne media (jeszcze są, ale zbliża się już ich koniec jak się uda ostatecznie zniszczyć polskie sądy) o przestępczym ukrywaniu majątków przez niektórych dostojników państwowych. Dzisiejsze obrady Sejmu i ponowny wybór pana Glapińskiego na szefa Banku pomimo ostrego sprzeciwu opozycji potwierdza obawy o los Polski.
Roman Nowicki
Zaświadczenie z rezygnacją 
TO JUŻ BYŁO
Rok 1946, Stare Jabłonki. Rodziny i najbliżsi przyjechali pożegnać ofiary nieludzkiego mordu (około 120 bohaterskich żołnierzy AK). Mojego ojca znaleźliśmy z rękami związanymi drutem kolczastym na plecach i z dziurą w głowie od strzału z bliskiej odległości. Wszyscy w tym grobie zostali zamordowani w podobny sposób. Byłem wśród rozpaczających (dziecko zaznaczone czerwonym kółkiem, obok mama i nieco dalej wujek). Straszna trauma towarzyszy mi do dzisiej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że podobni mordercy, na rozkaz z góry, w masowej skali funkcjonują do dzisiaj, tylko, że w bardziej masowej skali i zabijają masowo ludność cywilną oraz z premedytacją niszczą domy mieszkalne, szpitale, szkoły, przedszkola, niestety z poparciem cerkwii prawosławnej. Jak tak dalej pójdzie ludnośc czeka zagłada.
ROMAN NOWICKI
Zdjęcie w Starych Jabłonkach 1945-1

Zdjęcie w Starych Jabłonkach 1945-2Maciej Lasek
3 punkty do 10.04.2010
3 punkty do 10.04.2010DARY PRZEKAZANE UCHODŹCOM Z UKRAINY
Roman Nowicki też dołożył na Dworcu Centralnym swoją cegiełkę do darów dla dzieci ukraińskich które uciekły przed mordercami ze wschodu.
Dary dla uchodźcówPIERWSZA STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "MANIUŚ"

JUBILEUSZOWY WYTRYSK ROMANA NOWICKIEGO
(85 LAT)
Jerzy Owsiak
Autor rysunku - wybitny grafik Jacenty Frankowski.
29 Finał WOŚP
31 stycznia 2021 roku
Jerzy Owsiak
WOŚP 2021NIEDŁUGO MINIE 15 LAT OD MOJEJ 70-tej ROCZNICY URODZIN. Z TEJ OKAZJI PUBLIKUJĘ JEDNO Z PIĘKNYCH ŻYCZEŃ Z TAMTYCH LAT.OPINIE O ROMANIE NOWICKIM

- REKOMENDACJA WIKTORA PIWKOWSKIEGO

- REKOMENDACJA MARKA GOLISZEWSKIEGO

- STANISŁAW NOWAKOWSKI O NOWICKIM

- MIECZYSŁAW WODZICKI - DZIAŁANOŚĆ SPOŁECZNA
WYWIAD Z ROMANEM NOWICKIM SPRZED KILKUNASTU LATY, KTÓRY POKAZUJE, ŻE POMIMO DEKLARACJI I OBIETNIC RZĄDZĄCYCH NIEWIELE SIĘ ZMIENIŁO NA LEPSZE
Warszawa 12-04-2020
KONSTYTUCJA RP
Łamanie prawa i Konstytucji stało się powszechną praktyką. Istnieje w tych warunkach uzasadniona obawa, że każda próba zmiany Konstytucji co postuluje PIS, ale ostatnio też Gowin doprowadzi do manipulacji i oszustw na niespotykaną skalę, które przypieczętują wprowadzanie totalitaryzmu w Polsce. Niektórzy politycy opozycji, niepomni złych doświadczeń, chcą poprzeć wysokiej klasy cwaniactwo Gowina, który pod pretekstem „przymusu” wynikającego z wyborów prezydenta chce głosowania w sprawie zmian w Konstytucji. Rządzący wzorują się na Orbanie, który ostatnio, wykorzystując pandemię, domknął ostatecznie przepisy sankcjonujące absolutny totalitaryzm na Węgrzech. W opamiętaniu naszych polityków nie pomaga nawet jednoznaczne oświadczenie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, że głosowanie korespondencyjne w wyborach powszechnych to realna możliwość oszustw na wielką skalę, a w naszych warunkach dodatkowo narażanie na śmierć tysięcy osób organizujących wybory.

Na zakończenie, żeby pokazać chociaż we fragmencie atmosferę tamtych podniosłych dni, zamieszczam spory fragment stenogramu mojego wystąpienia na Zgromadzeniu Narodowym, na którym została przyjęta Konstytucja w obecnym kształcie.TEKST PRZYGOTOWANY PRZEZ KOLEGÓW NA URODZINY ROMANA NOWICKIEGOOD KOTAŃSKIEGO Z DEDYKACJĄWrzesień 2018
ŻYCZENIA DLA JURKA OWSIAKA
Odczekałem chwilę z serdecznymi życzeniami urodzinowymi dla Jurka Owsiaka z prostego wyrachowania, żeby ktoś te życzenia zauważył, bo wszyscy, no prawie wszyscy kochamy Owsiaka i dobrze mu życzymy.
Już 17 lat temu miałem okazję jako szef Kapituły Orderu Otwartych Serc przekazać Jerzemu Order z następującym uzasadnieniem:
 • Za działalność, która pozwala w wielkim zbiorowym uniesieniu pokazywać dobroć, szlachetność i poświęcenie Polaków.
 • Za ogromny wkład w ratowanie życia i zdrowia dzieci.
 • Za uzmysłowienie młodemu pokoleniu Polaków, że obok zła, przemocy, korupcji, podłości i głupoty istnieje świat normalny, gdzie dobro, uczciwość i szlachetność mają swoją bezcenną wartość.
Dzisiaj wszystko jest dalej aktualne. Wszystkiego najlepszego.

   Order Otwartych Serc       WOŚP 2015   Prosiłem o siłę...
Los dał mi przeciwności , aby zrobić mnie silnym.
Prosiłem o mądrość...
Los dał mi problemy do rozwiązania.
Prosiłem o dobrobyt...
Los dał mi mózg i krzepę.
Prosiłem o odwagę…
Los dał mi przeszkody do pokonania.
Prosiłem o miłość...
Los dał mi ludzi w kłopocie, aby im pomóc
i kochaną żonę.
Prosiłem o przychylność innych...
Los dał mi okazje do wykazania się.

Nie zawsze dostałem to co chciałem...
Ale dostałem wszystko czego było mi trzeba.
Roman Nowicki nad strumieniemŻyczenia 2017

NIBY NIE WIELE LAT, A ILE SIĘ ZMIENIŁO
W TYCH MOICH ŻYCZENIACH 2O21

Życzenia 202110 LAT SPOŁECZNEJ GALERII FOTOGRAFICZNEJ W WOLI KARCZEWSKIEJ
Na oficjalnym serwisie Gminy Wiązowna został umieszczony artykuł o Galerii w Woli Karczewskiej.
Więcej w zakładce  „Bez przerwy społecznie


SPOŁECZNIE DLA WOLI KARCZEWSKIEJ
Przez 10 lat prowadziłem społecznie w Woli Karczewskiej galerię fotograficzną. W tym czasie wykonałem około 1300 zdjęć pokazujących radości i smutki codziennego życia, cudowne zachowania młodych i piękno tego świata, które współtworzymy. Kilka dni temu na spotkaniu mieszkańców otrzymałem ciepłe podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz wsi (dyplom i dedykację w książce).


23 CZERWCA ROMAN NOWICKI OTRZYMAŁ W BARDZO UROCZYSTEJ OPRAWIE MEDAL HONOROWY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ZA OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ I ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

PREZENTACJAŻYCZENIA URODZINOWE DLA ROMANA NOWICKIEGO


MIJA 20 ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z tej okazji przytaczam fragment mojego wystąpienia na Zgromadzeniu NarodowymLoga inicjatyw spolecznych
(w tle logo inicjatyw podejmowanych przez R. Nowickiego)
ROMAN NOWICKI
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA:

Poseł na Sejm RP (1993-1997),
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego (1998),

Założyciel i współorganizator:
 • Złota Wiecha - konkurs na budynki inwentarskie (1961),
 • Wszechnica Budowlana – programy telewizyjne i wydawnictwa poświęcone budownictwu mieszkaniowemu (1993 rok),
 • Promocja Polskich Towarów i Technologii dla Budownictwa,
 • Szkoła Menadżerów przez Działanie (pomoc dla młodzieży w przystosowaniu się do rygorów gospodarki rynkowej),
 • Bale Otwartych Serc organizowane przez 7 lat dla zbiórki funduszy na cele charytatywne,
 • Związek Bezdomnych (organizacja stymulująca rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego),
 • Fundacja Bezdomnych (rok założenia 1990),
 • Spółka z o.o. Tani Dom (rok założenia 1988),
 • Studencka Spółdzielnia Pracy „MANIUŚ” (rok założenia 1956),
 • Kongres Budownictwa (rok powołania 2002),
 • Klub Fata Morgana (rok 1956),
 • pierwsze komercyjne Targi Myśli Technicznej dla Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego (rok 1986),
 • Konferencja Inwestorów (rok założenia 1997),
 • Wielki happening Kolor Przeciwko Przemocy (1998).


Małgorzata Rutkowska IPB
Rozmowa z ROMANEM NOWICKIM
przewodniczącym kongresu budownictwa
działaczem społecznymMOJE WALKI I REZYGNACJE
 • SPRZECIW W SPRAWIE DOTOWANIU MIESZKAŃ DLA PROMINIENTÓW
  W 1982 „będąc młodym dyrektorem departamentu” prowadziłem dość  niespotykaną na tamte czasy batalię przeciwko sfinansowaniu z budżetu luksusowego wykończenia mieszkań dla prominentów partyjnych i państwowych. Materiały w tej sprawie przedstawiłem też Najwyższej Izbie Kontroli. Wkrótce po tym odszedłem z ministerstwa i założyłem własną firmę.
 • JAKO POSEŁ ZREZYGNOWAŁEM Z UPOSAŻENIA
 • REZYGNACJA Z PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY
 • REZYGNACJA Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SLD
 • WYSTĄPIENIE Z SdPL
  W grudniu 2008 wystąpiłem nagle i zdecydowanie z SdPL w momencie, kiedy na konwencie wyborczym na przewodniczącego partii starły się dwie grupy członków, z czego jedna posłużyła się podsłuchami i oszczerstwami nie godnymi partii lewicowej. Widać było, że do ataku przygotowywano się podstępnie i długotrwale z góry zakładając destabilizację partii (dyskietki z podsłuchami). Lider tej niestety licznej grupy na moją prośbę o odcięcie się od zgłaszanych publicznie insynuacji nie zabrał głosu licząc, że konwent i tak wybierze go na przewodniczącego partii. Zdumiewające, że osoba ta po przegranej w wyborach zmieniła barwy i w PO została ministrem. Nigdy nie tolerowałem i nie miałem zamiaru tolerować takich zachowań. Natychmiast więc wystąpiłem z partii, z którą wcześniej wiązałem duże nadzieje.
 • REZYGNACJA Z TALONU NA SAMOCHÓD
  W 1980 roku zwróciłem talon na samochód, bo zwyczajnie nie miałem pieniędzy na jego zakup. Wkrótce potem nastąpiły radykalne zmiany ustrojowe, a w ministerstwie pojawiły się zespoły solidarności badające funkcjonowanie urzędów, w tym dysponowanie talonami na samochody. Taki talon był wówczas rarytasem – można było stosunkowo tanio kupić wymarzony samochód, można było też niezupełnie legalnie talon sprzedać i zarobić duże pieniądze. Zostałem wezwany na posiedzenie zespołu, na którym pokazano mi moje pismo z pytaniem, dlaczego zwróciłem talon przecież mogłem go sprzedać? Co się za tym kryje? Był to zdaje się pierwszy i jedyny przypadek zwrotu talonu samochodowego w ministerstwie budownictwa stąd zdziwienie kontrolerów.

 • Logo Kongresu Budownictwa
  WAŻNY KOMUNIKAT

      Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z uchwały Nr.3 Kongresu Budownictwa, który się odbył w dniach 23-24 maja 2002 roku i po konsultacjach z większością organizacji pozarządowych budownictwa będących członkami Kongresu, postanowiłem zawiesić z dniem 15 sierpnia 2016 roku działalność
  STAŁEGO PRZEDSTAWICIELSTWA KONGRESU BUDOWNICTWA
  w ramach, którego współpracowało 25 największych organizacji pozarządowych budownictwa.
      Na stronach internetowych Kongresu i w specjalnym wydawnictwie przedstawimy wkrótce dokumenty dotyczące wspólnej walki o tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju inwestycji budowlanych i poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W naszej działalności napotykaliśmy na wiele przykładów lekceważenia opinii eksperckich i starań organizacji pozarządowych o poprawę jakości stanowionego prawa. Dużo spraw ważnych dla budownictwa udało się załatwić, ale były też liczne porażki.
      W ostatnich miesiącach wzajemne relacje z przedstawicielami władzy wykonawczej i parlamentu znacznie się pogorszyły. Cele polityczne zdominowały dyskusję o sprawach ważnych dla gospodarki. Jest to jeden z powodów zawieszenia działalności Kongresu.
      Pozostawiamy do dyspozycji budowlanych i opinii publicznej bardzo popularną stronę internetową www.kongresbudownictwa.pl , na której będą zamieszczane tak jak dotychczas ekspertyzy i opinie dotyczące budownictwa i sytuacji mieszkaniowej w Polsce.
  Roman Nowicki
  www.romannowicki.pl
  502 279 754WYDAWNICTWO O ROMANIE NOWICKIM
NA 80-te URODZINY
ORDER ZŁOTYCH RĄK


TROCHĘ OBERWAŁEM

 
Roman jako kibic 1              Roman jako kibic 2
Roman jako kibic 3


SERDECZNE ŻYCZENIA PRZYJACIELA


Życzenia


BYŁEM GOŚCIEM OWSIAKA NA FINALE ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY (styczeń 2015)
WOŚP 2015

SPLOT OKOLICZNOŚĆI
Tomograf
Jednego dnia na finale WOŚP a drugiego tomografia głowy na urządzeniu które kupuje dla szpitali Owsiak.


WIELKĄ RADOŚĆ SPRAWIŁO MI PODZIĘKOWANIE MOJEJ KOCHANEJ WSI


WSPOMNIEŃ CZAR – STARE PRZYJAŹNIE


DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO


MEDAL SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
22 stycznia 2011 roku Kardynał Kazimierz Nycz wręczył Romanowi Nowickiemu Medal Solidarności Społecznej. Uroczystość z udziałem ok. 2000 osób odbyła się podczas Gali BCC w Teatrze Wielkim w Warszawie.


WYWIAD Z ROMANEM NOWICKIM


Wszystkim oddać hołd


DELEGACJA KONGRESU BUDOWNICTWA
U MARSZAŁEK SEJMU EWY KOPACZ


EUROPA PLUS W NATARCIU


ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
W rankingach prasy lokalnej na najlepszego posła ziemi ostrołęckiej w latach 1993 – 1997 Roman Nowicki zajmował pierwsze miejsca. Jednak w wyborach do Sejmu w 2007 roku kierownictwo SLD umieściło jego kandydaturę dopiero na 20 miejscu na listach wyborczych. Była to kara za ponawiane próby oczyszczenia wizerunku partii (m.in. ujawnienie przestępczej działalności ówczesnego lidera struktur regionalnych w Ostrołęce). W proteście, kilka tygodni przed wyborami Roman Nowicki wycofał się ze startu o mandat poselski i samotnie wystartował w wyborach do Senatu.


WSZYSCY NA JEDNEGO – BRONIĘ WIĘC PALIKOTA
(artykuł opublikowany na facebooku i w natemat)WALKA O INTERESY INWESTOROW


KNOTY PRAWNE RODEM Z PARLAMENTU


Logo Społecznik Roku


W RAMACH OBRONY POLSKIEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO W LUTYM 1994 ROKU ZORGANIZOWAŁEM W SEJMIE WYSTAWĘ TĘPIONEGO POLITYCZNIE SAMOLOTU SZKOLNO-BOJOWEGO IRYDA

Dołowanie lotnictwa 1 Dołowanie lotnictwa 2


WSPOMNIENIE O MARKU KOTAŃSKIM
Z Markiem Kotańskim


MOJE PROJEKTY USTAW
W II kadencji Sejmu RP (1993-1997) złożyłem dwa projekty ustaw : jedna o kasach mieszkaniowych dla mniej zamożnych Polaków, druga o specjalnym systemie pomocy, też dla mniej zamożnych na zakup pierwszego mieszkania. Obydwa projekty zostały poprzedzone skrupulatnym badaniem doświadczeń europejskich. Pierwsza ustawa została przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta Polski. Nie weszła jednak w życie na skutek zmowy politycznej i skandalicznej obstrukcji ówczesnego wicepremiera L.Balcerowicza.  Druga, przygotowana w oparciu o skrupulatne wyliczenia Banku Śląskiego została złożona do Laski Marszałkowskiej w maju 1997 roku. Ustawa Pierwsze Mieszkanie nie doczekała się uchwalenia, ale pierwszy raz udowodniła, że pomoc państwa dla tego typu budownictw wielokrotnie się zwraca do budżetu, że pomoc ta może być udzielana poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów w określonym czasie i że można tą drogą wpływać na obniżenie ceny mieszkań. Koncepcja została podjęta i zrealizowana dopiero po 10 latach.


DO JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO W DRUGĄ ROCZNICĘ TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ


SPOTKANIE Z PREZYDENTEM ALEKSANDREM KWAŚNIEWSKIM


SKANDALU CIĄG DALSZY - KALENDARIUM BEZRADNOŚCI


MĄDROŚĆ I MANIPULACJE KOŚCIOŁA


RADA DS MIESZKANIOWYCH


BITWA WARSZAWSKA
WERNISAŻ JACKA FRANKOWSKIEGO
Z MOIM UDZIAŁEM W TLEMIŁA SERCU STATUETKA OD BRATNIEGO STOWARZYSZENIA "POMOCNA DŁOŃ"


ACH, CO TO BYŁ ZA JUBILEUSZ!
Szerokim echem na świecie odbiły się urodziny Romana Nowickiego. Służby wywiadowcze różnych krajów przygotowały portrety tego niezwykłego człowieka, który od lat wodzi wszystkich za nos i nie daje się w żaden sposób zaszufladkować. Kiedy już wydawało się, że naleziono trop i dni Jego działalności publicznej i charytatywnej są policzone Roman Nowicki najspokojniej w świecie przyjmował swoich gości na uroczystościach Jubileuszowych w Domu Chłopa w Warszawie (25 lutego 2011). Rozpowiadał przy tym kłamliwie że właśnie ma 75 lat. Rzekomo widziano go też w tym dniu, przez chwilę, w stanie lekko wskazującym, na noworocznym spotkaniu Klubu Lewicy. Potem znowu zniknął i dalej bezczelnie uprzykrza życie wszelkiej władzy .Prezentujemy część Jego wcieleń z prośbą o pomoc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu. On sam na pytanie czy potwierdza informacje fotograficzne wywiadu, wykluczył jedynie że był Mona Lisą. Dalsze materiały dotyczące tej sprawy wkrótce.ROK 1956 - WIELKI WIEC PAŹDŻIERNIKOWY
NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
(POSZUKIWANIE ŚWIADKÓW)PROFANACJA?
- DONIESIENIE PUBLICZNE

- POUCZAJĄCA WYMIANA KORESPODENCJI Z GIODO

- BĘDZIE REMONT MOGIŁY WOJENNEJ?


ZOSTAŁEM OFICJALNIE SYZYFEM


PRZYGODA Z KATARZYNĄ GROCHOLĄ


BALCEROWICZ - BYŁO I TAK


AWANTURY SEJMOWE
- STENOGRAMY NIEKTÓRYCH WYSTĄPIEŃTAŃCE NAD OCEANEM


ŚMIERĆ OJCA


ZAWSZE CHCIAŁEM BYĆ SOŁTYSEM


DOŁOWANIE POLSKIEGO
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
(List Piaseckiego do Prezydenta L. Wałęsy)


OBRONA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW - CZYLI WALKA Z WIATRAKAMI Logo Promocji Polskich Towarów


WSZYSCY JESTEŚMY WYNALAZCAMI


TRZEBA BYĆ WARIATEM - CZYLI NOWA PASJA WOLA KARCZEWSKA


MÓJ PIERWSZY RAZ
- ROCZNICOWE WSPOMNIENIE WYBORCZEMOJE PLAKATY W KAMPANIACH WYBORCZYCH NA SENATORA


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POSELSKIEJ ROMANA NOWICKIEGO


ZESPÓŁ PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I RZEMIESLNIKÓW
(Zespół został powołany z inicjatywy Posła Romana Nowickiego)OPINIE O ROMANIE NOWICKIM PRZED WYBORAMI 1997


RADNY SEJMIKU MAZOWIECKIEGO (ulotki)


W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE


MOJE BCC


BIURO POLITYCZNE NA TARGACH


KOLOR PRZECIWKO PRZEMOCY!


BYŁEM MINISTREM PRZEZ DWIE NOCE


PIOTR FRONCZEWSKI,
CZYLI MOJA PRZYJAŹŃ Z PIRATEM DROGOWYMODZNACZENIA KONFEDERATKĄ


WSPOMIENIE O LECHOSŁAWIE GOŹDZIKU


BYŁO I TAK - UCIĘTA NOGA


Pierwsza w transformacji ustrojowej
SZKOŁA MENEDŻERÓW PRZEZ DZIAŁANIEREWELACJE SPISU POWSZECHNEGO


LETNIA GALA  BCC


800 LECIE CERAMIKI


STENOGRAM Z POSIEDZENIA RZĄDU
W 1976 ROKU