OTWARTE SERCA

Przez osiem lat 2000-2007 miałem zaszczyt organizować pracę i przewodniczyć Kapitule Orderu Otwartych Serc. To zaszczytne wyróżnienie otrzymywali szefowie największych organizacji charytatywnych, przedsiębiorcy wspomagający systematycznie działalność charytatywną i politycy skutecznie i konkretnie działający na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych sprzyjających solidarności społecznej.  Przez kilka lat z mandatu Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego organizowałem Wielki Bal Otwartych Serc, na którym wręczano Ordery i zbierano pieniądze dla biednych i pokrzywdzonych przez los. W sumie przekazaliśmy na te szlachetne cele kilkaset tysięcy złotych.

Ordery bal 1

Ordery bal 2

Ordery bal 3

Ordery bal 4

Ordery bal 5

Ordery bal 6

Ordery bal 7

Ordery bal 8Order Otwartych Serc

Warszawa 31 stycznia 2007

W wyniku dyskusji i analizy zgromadzonych materiałów Kapituła Orderu Otwartych Serc, w składzie jak w załączeniu, postanowiła przyznać w 2007r. Ordery:
    1. Ratownikom górniczym za akcję w kopalni HALEMBA,
    2. Pani Małgorzacie Żak Prezes Fundacji Polsat
    3. Nadbrygadierowi Januszowi Skulichowi
    4. Ks. Janowi MajewskiemuBal w Viktorii
Roman Nowicki, Przewodniczący Kapituły Orderu Otwartych Serc, z tegorocznymi Kawalerami tego wysokiego wyróżnienia (od lewej: Red. Elżbieta Jaworowicz, Posłanka Katarzyna Piekarska, Roman Nowicki, ks. Adam Dereń). Prof. Zbigniew Religa usprawiedliwiony – nieobecny na zdjęciu.


List za Straży Pożarnej