DELEGACJA KONGRESU BUDOWNICTWA
U MARSZAŁEK SEJMU EWY KOPACZ


W dniu 27 czerwca 2013 roku Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz przyjęła rozszerzoną delegację Kongresu Budownictwa w składzie:
Roman Nowicki                      - Przewodniczący Kongresu
Jerzy Stępień                          - b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Ryszard Piotrowski                -  Wydział Prawa UW
Andrzej Dobrucki                   - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Michał Staszewski                 - Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
(Pani Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego i b. minister sprawiedliwości Andrzej Kalwas nie mogli uczestniczyć w spotkaniu ale udzielili pełnego poparcia inicjatywie).

W oparciu o ustalenia dużej konferencji zorganizowanej w ubiegłym roku w Sejmie przez Kongres Budownictwa w sprawie jakości prawa stanowionego przez parlament delegacja przedstawiła bardzo krytyczną opinię na temat jakości ustaw przyjmowanych w Sejmie. Posłowie i kluby poselskie działają bardzo często w imię swoich partykularnych interesów nadmiernie upolityczniając procesy stanowienia prawa. Wiele przyjmowanych ustaw jest w zasadniczej kolizji z Konstytucją. Nierzadkie są przypadki przyjmowania ustaw wbrew opiniom prawników sejmowych, ekspertów i tak znaczących instytucji jak Komitet Integracji Europejskiej (Prawo Budowlane). Uwagi Kongresu Budownictwa i zaproszonych ekspertów spotkały się z zainteresowaniem Pani Marszałek. W celu kontynuowania starań o zmiany w podejściu posłów i klubów do prac legislacyjnych Kongres Budownictwa zaproponował powołanie Społeczno – Poselskiego Zespołu d/s Jakości Stanowionego Prawa. Jego celem byłoby przygotowanie raportu dotyczącego tych spraw.
Wnioski zostaną przedstawione opinii publicznej i Prezydium Sejmu.
Roman Nowicki
502 279 754


DO JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO W DRUGĄ ROCZNICĘ TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
Przepraszam Cię Przyjacielu za cyrk polityczny, który wyprawiają na Waszych grobach. Przypominam zdjęcie, które wykonałem na pogrzebie KTT, dzień przed tragedią smoleńską.
Roman Nowicki
Na pogrzebie KTT

Gabinet Szmajdzińskiego


KULISY
MĄDROŚĆ I MANIPULACJE KOŚCIOŁA

    Od moich pierwszych wyborów parlamentarnych upłynął szmat czasu, można więc już przypomnieć niektóre fakty, dokumenty i anegdoty z tych trudnych czasów politykowania. Dzisiaj publikuję list, który obrazuje, że niewiele się zmieniło przez te lata w nachalnej agitacji wyborczej Kościoła. W ogóle niewiele się zmieniło przez te kilkanaście lat, a jeżeli to na gorsze niestety. Partie polityczne przypominają sobie o wyborcach raz na cztery lata, a pozostały czas spędzają na niekończących się walkach frakcyjnych, wojnach podjazdowych i opluwaniu rzeczywistości. Sposób stanowienia prawa w parlamencie budzi w ostatnich latach zgrozę, o czym bez przerwy przypominają Trybunał Konstytucyjny i wielkie organizacje pozarządowe (Fundacja Batorego, BCC, Kongres Budownictwa).
    W 1993 roku zostałem posłem ziemi ostrołęckiej. Coroczne rankingi miejscowych mediów dawały mi najwyższe lokaty. Nie byłem i nie chciałem być pupilkiem partyjnych elit, nic więc dziwnego, że w wyborach do sejmu w 1997 roku znalazłem się na listach wyborczych na 22, przedostatnim miejscu, bez żadnych szans na sukces. Do tego kampania prowadzona przez lidera listy nie dawała żadnych szans pozostałym kandydatom. W ostatniej chwili wycofałem się więc i wystartowałem samotnie w wyborach do Senatu. Przegrałem je w granicach przyzwoitości. Wygrała pewna zupełnie nieznana kandydatka ale z niezwykle silnym poparciem Kościoła. Trochę rozgoryczony, wystosowałem w 1997 roku list do Biskupa, który publikuję po raz pierwszy:


List do Biskupa 1
List do Biskupa 2
List do Biskupa 3

Ku mojemu zaskoczeniu po tym dosyć przecież ostrym liście Biskup zaprosił mnie na rozmowę, która odbyła się w bardzo życzliwej atmosferze. Zaczął od stwierdzenia, że byłem najlepszym posłem w historii ziemi ostrołęckiej i bardzo bliskim doktrynie chrześcijańskiej (pomoc bezrobotnym, chorym dzieciom, bezdomnym). Podziękowałem uznając, że pochwały są przesadzone, ale nie powiem żeby mi to nie pochlebiło. Biskup zapytał się jak się czuję po przegranej, odpowiedziałem, że źle, bo nikt nie lubi przegrywać. Z kolei zapytałem, dlaczego kościół mnie nie poparł w wyborach oceniając bardzo wysoko moją dotychczasową działalność. Biskup odpowiedział w sposób genialnie prosty, pokazując istotę polityki: zapytał – proszę sobie wyobrazić, że poparliśmy pana i wszedł pan do Senatu. Jest glosowanie nad konkordatem jakby się pan zachował. Czując oczywisty podstęp zacząłem kluczyć: zastanowiłbym się….. No widzi Pan, a wybrana z naszym poparciem osoba do Senatu nie będzie się zastanawiała i zagłosuje jak należy. Prosta bolesna prawda, ale prawda. Taka jest polityka. Nawiasem mówiąc bardzo ciepło do dzisiaj wspominam Biskupa.

Roman Nowicki


BALCEROWICZ - BYŁO I TAK

    Stawiając za życia pomniki L. Balcerowiczowi warto też pamiętać o takim epizodzie. W czerwcu 1997 roku, po czterech latach żmudnych dyskusji w sejmie, została ostatecznie przyjęta przez sejm i senat i podpisana przez Prezydenta A. Kwaśniewskiego ustawa o kasach budowlanych dla mało i średnio zarabiających rodzin, wzorowana na stu letnich doświadczeniach europejskich. Byłem inicjatorem i współautorem tego projektu. Zagorzałymi przeciwnikami ustawy byli niektórzy prominentni politycy lewicy (Marek Borowski i Ryszard Bugaj, który odrzucił wszystkie prośby o rozmowy merytoryczne i twierdził, że nie ustawie, bo nie) no i oczywiście L. Balcerowicz. Warto dodać, że wszyscy najwięksi i najznamienitsi posłowie prawicy byli w głosowaniach za ustawą, a posłowie lewicy przesądzili ostatecznie pozytywny wynik głosowania częściowo przez pomyłkę (kierujący głosowaniem podniósł rękę nie wtedy, kiedy trzeba). Radość czekających na swoje szanse mieszkaniowe była wielka, ale jak się okazało przedwczesna. Nikt bowiem nie przypuszczał, że jeden człowiek przekonany o swojej nieomylności, odważy się postawić ponad prawem, a mówiąc dosadnie brutalnie złamie to prawo. Otóż L. Balcerowicz przez szereg lat po przyjęciu ustawy nie wydawał jedynego potrzebnego przepisu wykonawczego blokując definitywnie rozpoczęcie działalności kilku kas, które zaczęły się organizować. W 2001roku rząd L. Millera, ukradkiem, zlikwidował formalnie i ostatecznie ustawę o kasach budowlanych dla mało i średnio zarabiających rodzin. Identyczne kasy budowlane w Europie rozwijają się z wielkimi sukcesami, gromadząc setki miliardów EUR (!) na budowę i remonty domów. Przykładowo: na SŁOWACJI otwarto w kasach 1,3 mln. rachunków, w CZECHACH - 5,3 mln., na WĘGRZECH - 1,2 mln., w CHORWACJI
 -O,4 mln., w RUMUNIi- O,3 mln., w NIEMCZECH-35,0 mln.,
 w AUSTRIA -5,0 mln.
    Warto dodać, że Węgrzy podczas pobytu w polskim sejmie w 1994 roku otrzymali nasz projekt ustawy o kasach budowlanych i w krótkim czasie kilku miesięcy go uchwalili i wdrożyli, zapewne dlatego, że nie mieli swojego Balcerowicza. Dzisiaj Węgrzy mają ok. 1,2 milionów rachunków w kasach budowlanych i prawie 7 miliardów EUR prywatnych środków na budownictwo i remonty mieszkań. A my jak zwykle toniemy w jałowych sporach drepcząc w miejscu. Jak tu się dziwić, że Polska ciągle jest na ostatnim miejscu w Europie prawie we wszystkich statystykach mieszkaniowych?

Roman Nowicki
Kongres Budownictwa
10 maja 2010


DOŁOWANIE POLSKIEGO
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

(List Piaseckiego do Prezydenta L. Wałęsy)
Dołowanie lotnictwa 1
  pytać? Co zrobisz jak ci odpowie nie? Więc zorganizowałem całą imprezę bez pytania.

Dołowanie lotnictwa 2
Dołowanie lotnictwa 3
Dołowanie lotnictwa 4


Dołowanie lotnictwa 5

Brudnopis artykułu.
Dołowanie lotnictwa 6
Dołowanie lotnictwa 7
Dołowanie lotnictwa 8


Dołowanie lotnictwa 9
Dołowanie lotnictwa 10


IRYDA 1
IRYDA 2


Artykuł Iryda a Polska


Do atykułu Iryda a Polska 1
Do atykułu Iryda a Polska 2Tytuł Szkoły Menadźerów

Szkoła Menedżerów 1
Szkoła Menedżerów 2
Szkoła Menedżerów 3

ARCHIWALNE ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ W SZKOLE. WIDOCZNY MINISTER MIECZYSŁAW WILCZEK, WYKŁADOWCA, AUTOR SŁYNNEGO POWIEDZENIA: CO NIE JEST ZABRONIONE JEST DOZWOLONE.
Szkoła Meneżerów 1

Szkoła Meneżerów 2


Artykuł Dla Menedźerów

Artykuł Ostatnie dni zgloszen

Artykuł Szansa dla tych

Artykuł Przybywa kandydatów

Artykuł dla tych

Artykuł Trzecia sesja


Notatka z rozmowy przeciwko finansowaniu mieszkania Vice Premiera


Rezygnacjja z talonu